Search
Close this search box.

REGULAMIN Otwartych Mistrzostw Gminy Puck i LKS-u Ziemi Puckiej w Lekkiej Atletyce na 2018 rok

1. Cel imprezy: wyłonienie najlepszych zawodników oraz zespołów w Gminie Puck oraz Ziemi Puckiej, dalsza popularyzacja lekkiej atletyki na terenie Ziemi Puckiej.

2. Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej

3. Termin i miejsce: Mistrzostwa odbędą się dnia 17 czerwca (niedziela)

o godz.: 14.00 na stadionie w Pucku.

4. Konkurencje: kobiety: 100, 200, 800 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep

mężczyźni: 100,200,400, 1000 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, młot

sztafeta mieszana ? 2 kobiety, 2 mężczyzn ? 4 x 100 m

rzut młotem (odbędzie się 15 czerwca-piątek-boisko Strzelno, godz.18.30)

5. Warunki uczestnictwa: Zawodnicy z terenu Gminy Puck startują w ramach swoich miejscowości. Pozostali zawodnicy startują w ramach Mistrzostw Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej. W ramach Mistrzostw Gminy Puck zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach i sztafecie. Do każdej konkurencji można zgłosić dowolną liczbę zawodników.

6. Sposób przeprowadzenia: Biegi ? serie na czas, skok w dal i rzuty ? po 4 próby, sprzęt do rzutów ? dla seniorów

7. Sposób oceniania: do punktacji zespołowej będą się liczyły wyniki dwóch najlepszych zawodników z jednej miejscowości w danej konkurencji.

Punktacja: 9-7-6-5-4-3-2-1-1 za udział, punktacja sztafet podwójna.

8. Nagrody: Zawodnicy za miejsca I-III otrzymają pamiątkowe medale ew. upominki rzeczowe. Zespoły za miejsca I-VI otrzymają pamiątkowe puchary.

9. Zasady finansowania: koszty organizacyjne ponosi organizator. Koszty uczestnictwa w Mistrzostwach zespoły pokrywają we własnym zakresie.

10. Postanowienia końcowe: w kwestiach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydować będzie Organizator.

Impreza ta jest jednocześnie Mistrzostwami LKS-u Ziemi Puckiej.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: