[FOTO] Rejonowe Spotkanie Krwiodawców w Starzynie

Dnia 14 listopada 2014 r w Zespole Szkół w Starzynie odbyło się spotkanie Honorowych Dawców Krwi powiatu puckiego z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzone są w listopadzie. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Artur Surmaj oraz opiekun szkolnego Koła PCK – Lucyna Roeske, która pełni również funkcję Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Pucku. Na uroczystość przyjechali nie tylko Dawcy Krwi, ale również przedstawiciele władz samorządowych oraz włodarze Gmin i Miast.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6082216703924692513]

Wybierz interesujący układ