Search
Close this search box.

Rusza dotacja na wymianę pieca!

Od dnia 06.03.2023 r. można składać wnioski na dofinansowanie kosztów związanych
z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy
Puck. Dofinansowane będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych
źródeł ciepła na nowe, ekologiczne spełniające wymogi klasy 5 i projektu ecodesign.

Najważniejsze informacje:

 1. Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Puck, w
  godzinach pracy Urzędu, przez EPUAP lub pocztą tradycyjną. Decyduje kolejność
  wpływu wniosków do Urzędu, w ramach limitu środków przyznanych przez Radę
  Gminy Puck.
 2. O dotację mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy
  wieczyści nieruchomości położonych na terenie Gminy Puck. Dofinansowanie dotyczy
  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej.
 3. Dofinansowanie obejmuje wymianę starego kotła na : ogrzewanie gazowe, olejowe,
  elektryczne, pompę ciepła lub kocioł na pellet drzewny.
 4. Dotacja będzie udzielana dla przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po
  podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Gminy. Nie ma możliwości uzyskania
  dofinansowania na przedsięwzięcia trwające i już zakończone.
 5. Warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji jest trwała likwidacja
  dotychczasowego źródła ciepła oraz udokumentowanie wykonanych prac i
  poniesionych kosztów.
 6. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do
  władania nieruchomością oraz zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 7. Dotacja pochodzi z budżetu Gminy Puck. Wnioskodawca może uzyskać dotację na
  wymianę źródła ciepła w wysokości 50% udokumentowanych fakturami wydatków,
  jednak nie więcej niż 2000 zł.
 8. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą nr XLIII/8/22 Rady Gminy
Puck z dnia 11 lutego 2022 roku. Należy pamiętać o tym, że złożony wniosek musi być
kompletny – musi posiadać wymagane załączniki, a wszystkie wymagane pola muszą
zostać uzupełnione .

Po złożeniu wniosku nastąpi jego weryfikacja. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia, z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o przydzieleniu
dofinansowania z budżetu Gminy Puck.

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają:

Tomasz Madaj, inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tel. 58 673 56 42
Martyna Bolin inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych tel. 58 673 56 50.

Pobierz Wniosek o przyznanie dotacji na wymianę ogrzewania

 

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: