Search
Close this search box.

XLV Sesja Rady Gminy Puck 09.04.2014r.

Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od 27.02.2014 do 08.04.2014 – pobierz

[mediacat cats=”UCHWAŁA NR XLV.35.14″ orderby=order=””]

Uchwała Nr XLV/30/14 – zmiana WPF Gminy Puck na lata 2014 – 2017

[mediacat cats=”UCHWAŁA NR XLV.30.14″ orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała Nr XLV/31/14 – Zmiany w budżecie gminy na rok 2014

[mediacat cats=”UCHWAŁA NR XLV.31.14″ orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała Nr XLV/32/14 – przyjęcie Strategii Rozw. Problemów Społecznych w Gminie Puck
na lata 2014 – 2020

[mediacat cats=”UCHWAŁA NR XLV.32.14″ orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała Nr XLV/33/14 – przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck

[mediacat cats=”UCHWAŁA NR XLV.33.14″ orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwła Nr XLV/34/14 – przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Połczyno

[mediacat cats=”UCHWAŁA NR XLV.34.14″ orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała Nr XLV/46/14 – zmiana uchwały Nr XXV/104/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[mediacat cats=”UCHWAŁA NR XLV.46.14″ orderby=”date” order=”DESC”]

 

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: