• Gmina
  • Spotkania informacyjne dotyczące Studium Korytarzowego dla drogi Via Maris

Spotkania informacyjne dotyczące Studium Korytarzowego dla drogi Via Maris

Zapraszamy wszystkich  na spotkanie informacyjne w ramach „Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa”.

Począwszy od 14 października projekt jest w fazie opracowania przez firmę Databout Sp. z o. o. na zlecenie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Celem realizacji inwestycji jest usprawnienie ruchu drogowego poprzez utworzenie korytarza łączącego projektowaną Drogę Czerwoną  z terenami tak zwanej Doliny Logistycznej, a następnie tworząc alternatywne połączenie do Władysławowa, co mogłoby usprawnić obsługę transportową miejscowości nadmorskich.

Realizowane spotkanie odbędzie się w miejscowości  dn. 07.03.2023r. o godz. 15:00 Dom Kultury w Żelistrzewie, ul. Lipowa 17

 

W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane uwarunkowania i założenia przebiegu nowej drogi oraz przedstawione wstępnie trasowane korytarze.

Via Maris – plakat informacyjny

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content