• Gmina
  • Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

Od 6 do 13 marca 2023 roku odbywają się spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa.

więcej informacji w linku

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content