Sprawozdanie z programu „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Puck”

Sprawozdanie z programu

„Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Puck”

 

W 2018r. Gmina  Puck przystąpiła do konkursu pn.  „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”  organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do konkursu można było zgłaszać zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą (drewno, słoma) lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła) w budynkach wielorodzinnych.

W ramach zadania  złożono 6 wniosków na wymianę kotłów. W trakcie realizacji zadania 4 wnioskodawców zrezygnowało i jeden doszedł przez co zrealizowano 3 wnioski poprzez likwidacje 3 pieców węglowych i zastąpienie ich 2 kotłami opalanymi gazem ziemnym 1 kotłem opalanym biomasą.

W ramach edukacji mieszkańcy gminy zostali poinformowania poprzez stronę internetową, plakaty zawieszone na terenie budynku gminy oraz poprzez tablice informacyjne na terenie każdego sołectwa o tym czym jest niska emisja oraz jakie są zagrożenia oraz korzyści i sposoby jej eliminacji.

W wyniku zrealizowanego zadania udało nam się zredukować emisję dwutlenku węgla o 21,577 ton/rok, pyły ogólne o 0,285 ton/rok, dwutlenek siarki o 0,139 ton/rok , tlenek azotu o 0,008 ton/rok, tlenek węgla o 0,640 ton/rok a emisja równoważna została zredukowana o 1,308 ton/rok.

WFOSiGW wersja kolor-01 (1)

Wybierz interesujący układ