I sesja VIII kadencji Rady Gminy Puck,

 

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku I

zapraszamy na I sesję VIII kadencji Rady Gminy Puck, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Puck przy ul. 10 Lutego 29 w Pucku.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, sesję otwiera i prowadzi najstarszy wiekiem Radny, obecny na sesji.

SESJA ZAPROSZENIE (1)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Sprawdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 5. Ślubowanie Wójta.
  5. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy.

Wybierz interesujący układ