Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w terminie 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r. operacji w ramach wszystkich 4 środków dla sektora gospodarczego, społecznego oraz publicznego.

Szerszych informacji na temat strategii i szczegółów związanych z ogłaszaniem konkursów czy pisaniem wniosków można zasięgnąć w siedzibie Biura PLGR, pod nr tel. 77 46 890 bądź też drogą mailową: biuro@plgr.pl. lub na www.plgr.pl

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content