Strategia Rozwoju Elektromobilności  Powiatu Puckiego do roku 2035

Szanowni Państwo !
Powiat Pucki przystąpił do opracowania dokumentu

pn.”Strategia Rozwoju Elektromobilności  Powiatu Puckiego do roku 2035″

W związku z realizacją projektu zorganizowano Konsultacje społeczne dla mieszkańców powiatu puckiego (online)

dnia 13.07.2020 r. od godz. 17:00.

Link do rejestracji na spotkanie:

https://audytelsa.clickmeeting.pl/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-elektromobilnosci/register?_ga=2.25370997.998533188.1593160825-803463176.1587978004

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu

Celem i przedmiotem Strategii jest nakreślenie kierunków rozwoju elektromobilności na terenie powiatu, w tym określenie możliwego potencjału działań oraz wyznaczenie wymaganych poziomów redukcji CO2. Realizacja postanowień dokumentu wiąże się z takimi zadaniami jak:

  tworzenie warunków do rozwoju elektromobilności,

  upowszechnienie elektromobilności wśród mieszkańców,

  promocja różnych środków transportu opartych o napędy elektryczne,

  stworzenie sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych,

  włączenie społeczeństwa miasta w prace na rzecz rozwoju elektromobilności.

Mieszkańcy mogą także wyrazić swoją opinię  na temat projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Puckiego do roku 2035″ poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia opinii oraz przesłanie do 22.07.2020 r.   na adres Starostwa Powiatowego w Pucku, ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych lub skanem na adres e-mail: wiz@starostwo.puck.pl

 

Dokumenty do pobrania:

1. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Puckiego do roku 2035
2. Formularz zgłoszenia opinii

 

Wybierz interesujący układ