Swarzewo

SWARZEWO. SANKTUARIUM MARYJNE.

Wieś malowniczo rozłożona na wysokim klifie Kępy Swarzewskiej. Wczesnośredniowieczna osada rybacka, obecnie typowo rolnicza, szukająca nowych możliwości rozwoju ekonomicznego jakie niesie współczesność. Wyzwanie losu – turystyka. Od wieków pątnicy ciągnęli do Swarzewa. Lokowania już istniejącej wsi na prawie chełmińskim dokonał w 1340 r. wielki mistrz krzyżacki Winrych von Kniprode. Wieś będąca własnością krzyżacką już od 1308 roku, obecnie zyskała nowe ustalenia prawne. Znany jest z dokumentu zasadźca – sołtys Konrad. W tym czasie zapewne erygowano również parafię i zbudowano pierwszy kościół. Po 1466r. wraca Swarzewo jako dobra królewskie pod zarząd starostów puckich. W wiekach XVI i XVII jest wymieniane jako wieś folwarczna z karczmą. Od 1772r. własność skarbu pruskiego. Obecny, na miejscu poprzedniego, wzniesiono w latach 1878-80 według projektu architekta Frobösego przez budowniczego Burmeistera z Lubeki w stylu neogotyckim. Wnętrze jednorodne stylistycznie zgodnie z cechami budowy kościoła. Polichromia z lat 30-tych XX w. wykonana przez Władysława, Leona i Kazimierza Drapiewskich z Pelplina. Wyposażenie zachowane ze starego kościoła to m.in. barokowy ołtarzyk boczny św. Anny Samotrzeć, wiszący w tęczy XVII-wieczny krucyfiks, czy właśnie późnogotycka Pieta wiąże tradycję ze współczesnością. Historia świętej figury N.P. Marii z Dzieciątkiem jest odległa, przepojona legendą o cudownym przypłynięciu z protestanckiego Helu, gdzie została wyrzucona do morza. Tak dramatycznie znaczy swój ślad protestantyzm w historii kaszubskiego katolicyzmu. Gotycka rzeźba o cechach pięknych Madonn pochodzi z ok. 1430 r. To ona staje się fenomenem ożywiającym religijnie region. Początkowo umieszczona w kapliczce nad cudowną studzienką, później w kościele. Jej historia i kult jest przedstawiony na obrazie-mapie z 1684 r. wiszącym w świątyni. Świadczy o dynamicznie rozwijającym się kulcie pielgrzymkowym w tym sanktuarium od początku zaistnienia. Bliższe nam lata głoszą wierność Kaszubów koronacją cudownej figury. We wrześniu 1937 r., w dzień odpustu z woli papieża Piusa XI, korony włożyli ordynariusz chełmiński biskup Stanisław Okoniewski oraz biskup Konstantyn Dominik, rodowity parafianin urodzony w Gnieżdżewie. Bp Dominik jest tutaj w Swarzewie, jako kandydat na ołtarze, szczególną postacią.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6012162857308177409]

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P w Swarzewie

ul. Ks. Pronobisa 6 84-100 Puck

tel. (58) 674-12-08 Msze

Święte niedziele: 08.00, 09.30, 11.00 latem 20.15 w dni powszednie: 07.00, 18.00 zimą 8.00, 17.00 święta: 08.00, 10.00, 18.00 zimą 17.00

www.parafiaswarzewo.pl

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6012114024043092001]

Szkoła

Pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły w Swarzewie znajduje się w kronice szkoły z 1860 roku. Do roku 1919 kronika była prowadzona w języku niemieckim, po podpisaniu porozumień pokojowych w Wersalu – w języku polskim.

Obecny budynek szkoły oddano do użytku 3 września 1963 roku. 7 listopada 2003 roku szkoła otrzymała imię Księdza Biskupa Konstantyna Dominika.

Do naszej szkoły uczęszcza 81 uczniów. Uczą się oni w oddziale przedszkolnym i klasach I-VI. W budynku mieści się sześć sal lekcyjnych (w tym jedna klaso-pracownia komputerowa), biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna, szatnia. Teren szkolny jest ogrodzony, posiada utwardzone boisko, miejsca rekreacyjne, parking dla samochodów.

W szkole działa Rada Rodziców, Rada Szkoły i Samorząd Uczniowski. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności uczestnicząc w kółkach zainteresowań – np. plastycznym, teatralnym, sportowym, ekologicznym, matematycznym oraz należąc do chóru, LOP i PCK. Mają możliwość nauki języka kaszubskiego.

SWARZEWO, STANICA WODNA OKSiT

 ul. Morska 6

tel. +48 (58) 674 36 16

czynna od 10.00 do 18.00 

e-mail: stanicawodna@oksitpuck.pl   – stanica 

Oferta – Cennik 

                                         QR z numerem tel. 

 

Odkryj Gminę Puck nad morzem… Jej walory kulturowe, przyrodnicze, turystyczne są Twoją „tajemniczą wyspą” nad wodami Zatoki Puckiej… Nowe pomosty żeglarskie w Swarzewie, Rzucewie i Osłoninie znakomicie umożliwiają jej poznanie z morskiej perspektywy. Pozostawienie łodzi na przystani po żeglarskich emocjach, pozwala na penetrowanie lądowych atrakcji, pieszo lub wypożyczonym rowerem…

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6053995476632687393]

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6012138928306298993]

KONTAKT:

  Sołtys Wsi Swazrewo – Andrzej Hallmann
pokój nr 12  piętro I
tel.: +48 58/ 
 Aktualności z miejscowośći
e-mail: 
 
 Proboszcz Ks. Prałat Stanisław Majkowski
ul. Ks. Pronobisa 6, 84-121 Swarzewo
tel.: +48 58/ 674-12-08
 e-mail: swarzewo@diecezja.gda.pl
proboszcz – od 1985-02-15
  Animator Kultury – Dom Kaszubski Irena Kobiella
 
tel.: +48 58/ 674-14-56
 Aktualności z domu kaszubskiego
e-mail: wkkswarzewo@oksitpuck.pl
 
  Przewodnicząca Kgw Anna Pomieczynska
 
tel.: +48 58/ 
 
e-mail: 
 
 Dyrektor Szkoły Bożena Korth 
ul. Szkolna 36 
tel.: +48 58/ 674 09 97 
 e-mail: szkolna1@wp.pl
 

Wybierz interesujący układ