• Gmina
  • Mieszkańcy
  • Trwa akcja przyjmowania wniosków o przyznanie: dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW, płatności rolnośrodowiskowych za 2014 rok

Trwa akcja przyjmowania wniosków o przyznanie: dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW, płatności rolnośrodowiskowych za 2014 rok

TRWA AKCJA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE:

DOPŁAT BEZPOŚREDNICH, WSPARCIA ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH
ZA 2014 ROK.

 ROLNIKU NIE ZWLEKAJ !!! PRZYJDŹ DO NAS JUŻ DZISIAJ!!!

 

Przypominamy, że wnioski o przyznanie za 2014 rok dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesienie w ramach PROW 2007 – 2013 grunty rolne oraz grunty inne niż rolne

powinny zostać złożone do 15 maja.

 

Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z kompleksowej pomocy

w Biurze Powiatowym Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pucku
ul. Wejherowska 5, 84-100 Puck

tel. 605 369 206

Informujemy, iż  jesteśmy do Państwa dyspozycji w sobotę
dnia 10.05.2014 r. od 7.00 – 15.00

oraz codziennie od pon. do pt. od 7.00 – 15.00

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content