• Inwestycje
  • Umowa na wykonanie zadania: ?Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie?

Umowa na wykonanie zadania: ?Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie?

W dniu 03.03.2017 r. Gmina Puck podpisała umowę z Firmą BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania: ?Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie?.

Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej na odcinku ca 805 m wraz z przebudową istniejących skrzyżowań, budową zjazdów, budowę chodnika i ciągów pieszych, budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy, przebudowę odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowę odcinka sieci energetycznej.

Operacja z zakresu ?Budowa lub modernizacja dróg lokalnych? dofinansowana w ramach działania ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich? Poddziałanie ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii? objętego PROW na lata 2014-2020.

Termin zakończenia zadania: do dnia 31 maja 2017 r.

Wynagrodzenie umowne: 1.621.184,28 zł brutto

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content