• Edukacja
  • Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck

Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 16 października br zatwierdził listę projektów otrzymujących dofinansowanie w ramach działania 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020
Projekt Gminy Puck pn Maluch w żłobku, mama w pracy! ? zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie znalazł się na 21 miejscu listy rankingowej na 57 wniosków skierowanych do negocjacji.

Wartość projektu 971 904,45 PLN
Otrzymane dofinansowanie 826 118,78 PLN

Kolejne pieniądze unijne dla Gminy Puck

17 października  odwiedził  nas Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski przywożąc nam umowę o dofinansowanie projektu :
Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie

Gmina Puck uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna, na działalność nowych miejsc wychowania przedszkolnego w miejscowościach Żelistrzewo i Połchowo. Placówka w Żelistrzewie rozpoczęła działalność wraz z nowym rokiem szkolnym 2018/2019, przedszkole w Połchowie ruszy po zakończeniu prac budowlanych w nowopowstałym budynku szkoły. Celem projektu jest objęcie wsparciem 135 dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Puck ( 60 w Połchowie i 75 w Żelistrzewie), a tym samym poszerzenie i poprawa jakości kształcenia przedszkolnego na terenie gminy.
W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie do przedszkoli: meble, pomoce dydaktyczne ? materiały i narzędzia do terapii sensorycznej, materiały i narzędzia do gabinetu logopedy, pomoce edukacyjne dla 3, 4,5 latków, zabawki, podłogi interaktywne, roboty do nauki programowania i kodowania, komputery przenośne do realizacji zajęć, radioodtwarzacze, monitory interaktywne. Projekt obejmuje również sfinansowanie bieżącego utrzymania placówek, jak wynagrodzenie nauczycieli i pomocy nauczycieli, wyżywienie dzieci.

Wartość projektu wynosi 2 850 160,92 zł natomiast wnioskowane dofinansowanie 2 422 636,78 zł.

006_45400566471_o 009_45400566361_o 011_45349918482_o

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content