Uroczysta Sesja Rady Gminy Puck

Na Sesji Rady Gminy Puck w dniu 29 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Puck Adamem Styn uroczyście podziękowali za dotychczasową wieloletnią współpracę odchodzącym Dyrektorom Szkół Podstawowych ze Strzelna i Celbowa.

W dalszej części Sesji Rady Gminy Puck akty powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej otrzymały  osoby wyłonione w drodze konkursu na okres 5 lat szkolnych

  1. od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. :

Pani Maria Maciejewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniewie

Pani Bożena Korth – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swarzewie

Pani Katarzyna Rudecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelnie

Pani Urszula Mazajło – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Werblini

Pani Lidia Ceynowa-Krawczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym

oraz na czas nieokreślony:

Pani Małgorzata Parylak – Dyrektor Samorządowego Żłobka w Starzynie

Ponadto na Sesji Rady Gminy Puck sześciu nauczycieli otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z następujących Szkół Podstawowych w:  Rekowie Górnym, dwoje nauczycieli ze Starzyna, Mrzezina, Żelistrzewa i Darzlubia.

Po otrzymaniu aktu awansu  zawodowego zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela każdy nauczyciel złożył ślubowanie przed Wójtem Gminy Puck.

GALERIA

Wybierz interesujący układ