• Gmina
  • Wójt Gminy Puck ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Wójt Gminy Puck ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Wójt Gminy Puck ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia – pobierz

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content