Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

Centrum Integracja Gdynia
ul. Traugutta 2; 81-388 Gdynia
Tel.: 58 660-28-38/ 505-606-857
gdynia@integracja.org


Centrum Integracja Gdynia zaprasza:

 

Osoby niepracujące z województwa pomorskiego, zachodnio-pomorskiego,
kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego do uczestnictwa w projekcie
„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”.

Projekt jest skierowany do:

 • kobiet w wieku 16 ? 59 lat oraz mężczyzn w wieku 16 ? 64 lat
 • osób nieaktywnych zawodowo / bezrobotnych
 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze współwystępowaniem schorzeń ruchowych
 • osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ruchowej, neurologicznej sprzężonej z innymi schorzeniami 
 • rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością

Celem projektu jest:

 • wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo w wejściu lub powrocie na rynek pracy
 • podjęcie lub kontynuowanie nauki

W projekcie przewidziano:

 • opracowywanie indywidualnych planów działania
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • warsztaty aktywizacji zawodowej
 • poradnictwo prawne i psychologiczne
 • szkolenia zawodowe w tym podnoszące kwalifikacje
 • pomoc w podjęciu lub kontynuowaniu nauki
 • staże i praktyki zawodowe
 • warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo:

konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia

W ramach projektu istnieje możliwość zorganizowania ww. form wsparcia w miejscowości
zamieszkiwania osoby z niepełnosprawnością lub sfinansowania dojazdu klienta do
Centrum Integracja w Gdyni.


Jest to projekt systemowy, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków
Unii Europejskiej oraz własnych. Jest to projekt ponadregionalny, realizowany w partnerstwie z 4 organizacjami.

Informacja o projekcie – POBIERZ

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content