• GOPS
  • Wynik postępowania dotyczącego wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Wynik postępowania dotyczącego wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

postępowanie dotyczyło:

wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi ? 26-letniego mężczyzny z porażeniem czterokończynowym i zaburzeniami mowy po niedotlenieniu mózgu, w wymiarze 6 godzin tygodniowo od listopada 2013 r.; w miejscu zamieszkania ? Łebcz ? Gmina Puck lub w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pucku, ul. Mestwina 32 (do uzgodnienia)

Do dnia 29.10.2013 r. do ośrodka nie wpłynęła żadna oferta na realizację zamówienia i w związku z powyższym postępowania nie rozstrzygnięto.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Iwona Rumanowska

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content