Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi

         W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, wykonywanych w miejscu zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
ul. 10 Lutego 29, 84 ? 100 Puck
tel. 58 673 56 60, fax: 58 673 56 13

Przedmiot  zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi ? 26-letniego mężczyzny z porażeniem czterokończynowym i zaburzeniami mowy po niedotlenieniu mózgu, w wymiarze 6 godzin tygodniowo od listopada 2013 r.; w miejscu zamieszkania ? Łebcz ? Gmina Puck lub w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pucku, ul. Mestwina 32 (do uzgodnienia)

Ogólny zakres wykonywanych czynności – terapia logopedyczna osoby bez kontaktu słownego.

Termin realizacji zamówienia: listopad 2013 – grudzień 2013

Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Niezbędne wymagania:

  1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

1)     szpitalu psychiatrycznym,

2)     jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3)     placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

4)     ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

5)     zakładzie rehabilitacji,

6)     innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi  opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyżej wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w w/w jednostkach oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Wymagane dokumenty:

1.       Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.       CV.

3.       Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia).

4.       Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).

5.       Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

6.       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

7.       Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ?OFERTA?. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną. W przypadku składania osobiście oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis: ?Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Urzędzie Gminy Puck, 84 ? 100 Puck, ul. 10 Lutego 29, pok. 3, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopspuck@onet.pl lub faksem pod nr 58 673 56 13.

Ofertę złożyć należy do dnia: 20.11.2013 r.

Do pobrania : plik doc     plik pdf

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Iwona Rumanowska

 

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content