• Gmina
  • Mieszkańcy
  • XLIII Konkus Recytatorski Literatury Kaszubskiej ?Rodno Mowa" Chmielno?2014 Eliminacje Gminy Puck

XLIII Konkus Recytatorski Literatury Kaszubskiej ?Rodno Mowa" Chmielno?2014 Eliminacje Gminy Puck

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck

Cel konkursu:

Poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także pogłębienie wrażliwości na urodę literatury kaszubskiej.


I. Zasady uczestnictwa:

  1. Uczestnicy przygotowują dwa utwory:

–  wiersz
–  proza (całość lub fragment)

  1. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 6 minut
  2. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworów.
  3. Uczestnik nie może prezentować utworów, które wykonywał w poprzednich konkursach.

Wysoko oceniane będą próby własnych, oryginalnych poszukiwań repertuarowych, zmierzające do poszerzenia zakresu utworów i tytułów.

5. Repertuar zgłoszony do eliminacji gminnych nie może być zmieniony w dalszych etapach konkursu.

II. Uczestnicy konkursu będą oceniani w sześciu kategoriach wiekowych:

a) grupa przedszkolna (proza lub poezja, czas do 3 minut)

b) uczniowie klas I ? III SP

c) uczniowie klas IV ? VI SP

d) uczniowie gimnazjum

e) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

f) dorośli

każda placówka ma prawo wystawienia do konkursu po 2 recytatorów w danej kategorii

III. Termin i miejsce:

08 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz.9,00  w Wiejskim Klubie Kultury w Połczynie

IV. Kryteria oceny:

– dobór repertuaru

– interpretacja utworów

– kultura słowa

– ogólny wyraz artystyczny prezentacji

V. Nagrody

– wyróżnieni uczestnicy otrzymają nagrody książkowe

– najlepsi uczestnicy w każdej kategorii będą reprezentowali Gminę Puck w eliminacjach powiatowych

VI. Karty uczestnictwa

prosimy nadsyłać na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, faksem (0-58) 673 16 55, e-mailem: bceszke@wp.pl lub osobiście  do 31  marca 2014 roku.

 

Więcej informacji oraz Karta Uczestnika XLIII Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej Chmielno?2014 na www.oksitpuck.pl

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content