• Edukacja
  • XXVII Przeglądu Teatrów Szkolnych w Żelistrzewie

XXVII Przeglądu Teatrów Szkolnych w Żelistrzewie

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck zorganizował 27 marca 2018 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru XXVII edycję Przeglądu Teatrów Gminy Puck. Podobnie jak rok temu na żelistrzewskiej scenie zaprezentowało się dziewięć zespołów. W teatralnym święcie wzięło udział 116 młodych aktorów.

Celem przeglądu była popularyzacja sztuki teatralnej jako czynnika wyzwalającego inicjatywy twórcze i kreatywne postawy wśród młodego pokolenia oraz wyłonienie najlepszych zespołów teatralnych.

Uczestników przeglądu powitał oraz imprezę organizacyjnie prowadził   Brunon Ceszke Gł. Instruktor ds. Kultury.

Jury w składzie: Helena Renusz (przewodnicząca), Jerzy Łysk i Elżbieta Derc (członkowie) przyznało nagrody  następującym zespołom:

I nagroda         ? Zespół Teatralny ?Sceniczni? Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym

Sztuka: ?Paź Królowej i Blee?

Opiekun: Bożena Rozmarynowska

II nagroda        ? Zespół Teatralny ?Bajka? Szkoły Podstawowej w Celbowie

Sztuka: ?Dziewczynka z zapałkami?

Opiekun: Anna Detlaf

III nagroda       ? Zespół Teatralny ?Słoneczni Żeglarze? Szkoły Podstawowej w Swarzewie;

sztuka: ?O Pryszczycerzu i Królewnej Pięknocie?

opiekunowie: Katarzyna Bialkowska, Maria Wolff

Wyróżnienie  ? Grupa Teatralna  ?Maska? Szkoły Podstawowej w Werblini

sztuka: ?Opowieść o tekturowym miasteczku?

opiekun: Justyna Romaldowska

wyróżnienie      ? Teatr ?Lalkowe Bractwo? świetlicy OKSiT w Starzynie

sztuka: Królewna Śnieżka?

opiekun: Elżbieta Sikora-Jędrzejewska

 

Ponadto w przeglądzie wzięły udział szkolne  zespoły teatralne: SP Strzelno, SP Połczyno, SP Mrzezino i SP Leśniewo

Najlepsi aktorzy:

Konrad Kąkol                SP Rekowo Górne

Anna Gross                    SP Celbowo

Wiktoria Mazur              SP Mrzezino

Najlepsza reżyseria:

Anna Detlaf (SP Celbowo)

Wyróżnione zespoły otrzymały talony na zakup nagród (I m-500 zł, II m-400 zł, III m-300 zł, wyróżnienia ? 200 zł) oraz  dyplomy uznania, najlepsi reżyserzy i aktorzy ? albumy ?Pomorskie ? tu jest najpiękniej? oraz dyplomy. Jury i organizatorzy serdecznie podziękowali aktorom a przede wszystkim opiekunom  za przygotowanie zespołów do występu.

Laureaci pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody  będą reprezentowali Gminę Puck na przeglądzie rejonowym ?Niebieskich Tarcz? w Rumii.

Organizatorzy zabezpieczyli uczestnikom poczęstunek oraz przewóz osobowy.

Wszelkie koszty organizacyjne przeglądu pokrył OKSiT w Gminie Puck.

Brunon Ceszke

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content