Zaproszenie na seminarium pt. UWARUNKOWANIA PRAWNE PRZY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ I DZIAŁALNOŚCI MARGINALNEJ, LOKALNEJ I OGRANICZONEJ

Seminarium odbędzie się 18 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Pucku ul. 10 lutego 29.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

1

34

2

Wybierz interesujący układ