Zapytanie ofertowe: Catering dla uczniów w trakcie wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu: Dziś nauka – jutro praca!

Gmina Puck zaprasza do składania ofert w zakresie świadczenia usług cateringu dla uczniów w trakcie wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu: „Dziś nauka – jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wybierz interesujący układ