„16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET”

„16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET”
POPRZEZ POKÓJ W DOMU DO POKOJU NA ŚWIECIE ZAKWESTIONUJMY MILITARYZM
I ZAKOŃCZMY PRZEMOC WOBEC KOBIET

25 listopada w Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rusza kampania pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Obchody 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet rozpoczęły się 25 listopada 2012 r. Miliony ludzi na świecie, tysiące organizacji pozarządowych i wiele agend rządowych na całym świecie nagłaśniały problem przemocy wobec kobiet. 

Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:

  • budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.

W kampanii bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 160 krajach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku włącza się do akcji. Do 10 grudnia, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 będzie udzielać każdej osobie zgłaszającej się stosownych porad i pomocy w zakresie przemocy wobec kobiet, w tym również w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do naszej siedziby przy ul. 10 Lutego 38 w Pucku lub dzwoniąc na numery 58 675 46 77 /78/79/81.

 

Wybierz interesujący układ