Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo – etap I

Gmina Puck realizuje zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo – etap I”.

Przedsięwzięcie wykonane zostanie w ramach zadania: „Poprawa efektywności wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej – kanalizacja deszczowa w Żelistrzewie”.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje zakres od umocnienia skarp na rzece Gizdepce, budowę rurociągu DN600 dług ca 118 mb do studni oznaczonej jako D2 wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności V=200 m3.

Wykonawca robót – firma HYDRO-MAG Sp. z o.o. z Garcza

Wartość robót I etapu wynosi 580 tys. zł brutto.

Termin wykonania– do dnia 28 lutego 2021 r.

 

Wybierz interesujący układ