Gmina Puck otrzymała pieniądze na bon dla nauczycieli w wysokości 165 500 zł

Gmina Puck otrzymała pieniądze na bon dla nauczycieli w wysokości 165 500 zł na pokrycie wydatków związanych z nauką zdalną, które zostały wykorzystane w niemal 100 procentach. Zgonie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki dofinansowanie należało się nauczycielom i dyrektorom zatrudnionych w publicznych szkołach, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Wsparciem nie nie zostali objęci nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Dofinansowanie jest jednorazowe.
Pozostałe środki finansowe w wysokości 13 300 zł przekazano do realizacji przez szkoły na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, ogólnie na usprawnienie infrastruktury informatycznej, która później posłuży uczniom. Dzięki finansowemu wsparciu w całkowitej wysokości 224 990,00 zł przekazanemu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” współfinansowanemu przez Unię Europejską i budżet państwa, Gmina Puck mogła w 2020 roku zakupić 284 szt. tabletów marki Huawei T5 oraz 4 szt. laptopów marki Asus, które obecnie służą realizacji programu nauczania zdalnego we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Puck.

Wybierz interesujący układ