Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo

W dniu 19 lutego 2021 r. zawarta została umowa na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo”.

Zadanie przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 3,4 km, tłocznej 2,4 km, przyłączy 0,7 km oraz 1 tłoczni ścieków z zagospodarowaniem.

Projektowana kanalizacja zostanie włączona do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Brudzewie.

Wykonawca robót: ZWK MARSZALL Sp. z o.o. z Krokowej.

Wartość zadania wynosi 2,7 mln zł. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2021 r.

Wybierz interesujący układ