Życzenia: Dzień Sołtysa

Sołtysom oraz Radom Sołeckim Gminy Puck

pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia

pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń

w życiu osobistym oraz wytrwałości i zadowolenia

w wypełnianiu obowiązków Sołtysa.

Jednocześnie pragne podziękować za trud Państwa

codziennej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczuk

Wybierz interesujący układ