E-szansa ….

72 osoby z terenu Gminy Puck zostały przeszkolone z zakresu obsługi komputera w ramach projektu „E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM”

Wybierz interesujący układ