Gmina Puck otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn „Poprawa stanu środowiska w Gminie Puck – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”

9846

Categories: PRIORYTET,Unia Europejska,Urząd