Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I-V 2014

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić przed teren posesji do drogi będącej własnością gminy do godz. 7.00

HARMONOGRAM
  pobierz

Wybierz interesujący układ