Informacja: Wpłaty za odpady komunalne, podatek rolny i podatek od nieruchomości

Informuję, że od dnia 1 kwietnia 2016 roku można dokonywać wpłat za odpady komunalne, podatek rolny i podatek od nieruchomości na indywidualne rachunki bankowe. Numery rachunków zostały przekazane mieszkańcom za pośrednictwem sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Jednocześnie nadmieniam, iż podatki i opłaty jak do tej pory można również wpłacać u sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Wybierz interesujący układ