Kolejna dostawa żywności w Gminie Puck

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku dotarła druga dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Tym razem dostawa jest podwójna i każdy członek ze 121 zakwalifikowanych rodzin otrzyma 16 kg produktów żywnościowych. Tym razem dostawa obejmuje 14 następujących produktów: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

W rozładunku prawie 6 ton produktów pomogli tak jak przy pierwszej dostawie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu.

Skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmują się pracownicy socjalni GOPS.

Wydawanie żywności odbywa się w pomieszczeniu gospodarczym przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, o czym osoby zakwalifikowane do Projektu zostały poinformowane.

Osoby które nie zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2016, a chcące wziąć udział w kolejnym Podprogramie 2017, którego realizacja rozpocznie się od października 2017 r., mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy po sprawdzeniu kwalifikowalności do udziału w Programie ujmą je na liście odbiorców (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

Kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej spełniają rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

logo logo-z-flaga-jpg

Wybierz interesujący układ