Nowe umowy już podpisane !

18 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Puck jako członek Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej jest partnerem w tym projekcie.

  • Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej –http://ratownictwo.zmzp.pl/

 18 sierpnia 2017 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  • Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej –http://retencja.zmzp.pl/

Wybierz interesujący układ