Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 17.10.2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia i sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia i sprzedaży.

Ogłoszenie – POBIERZ

Wybierz interesujący układ