Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 3.01.2014r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. z  2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.). Wójt Gminy Puck ogłasza co następuje: pobierz

Wybierz interesujący układ