Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 2.01.2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Rekowo Górne

Ponowne wybory uzupełniające w Sołectwie REKOWO GÓRNE odbędą się w dniu 9 lutego 2014 roku – Waruki zgłaszania kandydatów: pobierz

Wybierz interesujący układ