Przyjęcia do służby w Policji na rok 2017

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęcia do służby w Policji na rok 2017, w ramach których garnizon pomorski będzie realizował przyjęcia do służby w Policji w niżej wymienionych terminach:

  • 03 lipca 2017 roku – 23 osoby,
  • 22 sierpnia 2017 roku – 87 osób,
  • 02 listopada 2017 roku – 50 osób,
  • 28 grudnia 2017 roku – 95 osób.

283-3946

Wybierz interesujący układ