Radny z Połchowa prowadzi lekcje

29 września br. w Szkole Podstawowej im. Józefa Wierzbickiego w Połchowie odbyło się spotkanie uczniów klasy szóstej z Radnym Gminy Puck Marcinem Sikora. Tematem rozmów była wiedza o demokratycznym społeczeństwie oraz honorowym krwiodawstwie. Głównym celem zajęć było przybliżenie uczniom najważniejszych zagadnień dotyczących gminy i krwiodawstwa, a w szczególności praktycznego zapoznania się z samorządem terytorialnym, jego podstawowymi cechami i zadaniami. Lekcja ta miała charakter konferencji, na której Radny opowiadał i zadawał uczniom pytania na w/w tematy. Uczniowie udzielali odpowiedzi, co doprowadziło do przyjemnej dyskusji, która była kontynuowana jeszcze na przerwie. Uczniowie klasy szóstej w zamian za dostarczenie wielu ciekawych informacji podarowali Panu Radnemu kwiatka. Z kolei całe zajęcia podsumowała miła, wspólna fotografia. Wszyscy otrzymali od Pana Sikory podarunki, a najbardziej aktywni uczniowie otrzymali nagrody.

111

112

113

Wybierz interesujący układ