Remont drogi ul. Lipowa – Rekowo Górne 28.08.2014

REKOWO GÓRNE, ul. Lipowa (część) – dług. 0,47 km:

  • ¾ rozbiórka istniejących i wbudowanie nowych krawężników betonowych dług. 203 m,
  • ¾ wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowej 3.150 m²,
  • ¾ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca gr. 4 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm,
  • ¾ zdjęcie gruntu z poboczy 155 m³,
  • ¾ plantowanie ręczne gruntu na poboczach 1.059 m²

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6052675844932468641]

Wybierz interesujący układ