Rzucewo – Osłonino remont drogi

Przystąpiono do remontu drogi powiatowej nr 1513G Rzucewo-Osłonino na odcinku o długości 1,94 km.

Celem inwestycji jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni bitumicznej z licznymi nierównościami i wybojami. Zakres prac obejmuje wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na warstwie profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Projektowana nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, ruchu pieszego i rowerowego.

Koszt zadania ca 800 tysięcy złotych.

Inwestorem zadania jest Powiat Pucki,  który otrzymał wsparcie na tę inwestycję z Funduszu Dróg Samorządowych. Również Gmina Puck przeznaczyła na tę inwestycje dotację celową dla Powiatu.

Wykonawcą robót jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni.

Termin końcowy realizacji robót budowlanych to 30.11.2020 r.

Wybierz interesujący układ