Słoneczne szkoły powiatu puckiego

fot. pixabay.com

W dniu 26.10. 2016 r. podpisany został list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji projektu „Słoneczne szkoły powiatu puckiego”. Gmina Puck została jednym z 6 partnerów tego przedsięwzięcia, którego liderem i inicjatorem jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy.

Celem tej współpracy jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a w przypadku otrzymania dotacji jego wspólna realizacja.

Słoneczne szkoły powiatu puckiego” to projekt, którego głównym celem jest zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez zamontowanie na placówkach edukacyjnych powiatu paneli fotowoltaicznych. Wsparciem objętych zostanie łącznie ok 20 placówek, w tym dwie z terenu Gminy Puck:

  • Zespół Szkół w Żelistrzewie im. Jana III Sobieskiego

  • Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie

Czas trwania projektu przewidziany jest na okres: maj 2017 – wrzesień 2018 r.. Gmina Puck jako partner projektu odpowiedzialna będzie za współpracę z Liderem oraz pozostałymi partnerami na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, jak również przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dotację: PFU lub projekt budowlano-wykonawczy.

Wkład własny wynosić będzie 15% wartości projektu.

Wybierz interesujący układ