Wykład popularnonaukowy o Archeologii na Grodzisku „Park Kulturowy w Rzucewie”

W dniu 16 kwietnia w ramach spotkań „Na grodzisku o archeologii”, odbył się w Sopocie – w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku  wykład o osadzie łowców fok z epoki kamienia w Rzucewie gmina Rzucewo. Wykład dotyczył historii badań, odkryć archeologicznych i istniejącego na terenie dawnej osady Parku Kulturowego. Na zakończenie pokazano obróbkę narzędzi krzemiennych typową dla plemion łowiecko – rybackich zamieszkujących  tereny nadmorskie w epoce kamienia.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6138672587221795233]

O archeologii na Grodzisku - grafika kwiecien

O archeologii na Grodzisku_grafika

Wybierz interesujący układ