XLIII Sesja Rady Gminy Puck 27.02.2014

DOKUMENTY Z SESJI XLIII 27 luty 2013

Title File Name Caption Date
Informacja Wójta za okres od 02 01 2014r do dnia 26 02 2014r 1-Informacja-Wójta-za-okres-od-02-01-2014r-do-dnia-26-02-2014r-.pdf 07/04/2014 13:20
Uchwała NR XLIII.23.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w STRZELNIE Uchwała-NR-XLIII.23.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-STRZELNIE.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.22.14 – dodatki mieszkaniowe Uchwała-NR-XLIII.22.14-dodatki-mieszkaniowe.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.21.14 – uchylenie Uchwały Nr XLII.151.13 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała-NR-XLIII.21.14-uchylenie-Uchwały-Nr-XLII.151.13-Rady-Gminy-Puck-z-dnia-30-grudnia-2013r.-.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.20.14 – wyrażenie zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego we wsi Celbowo Uchwała-NR-XLIII.20.14-wyrażenie-zgody-na-sprzedaż-w-formie-bezprzetargowej-mienia-gminnego-położonego-we-wsi-Celbowo-.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.19.14 – przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 128.6 położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko Uchwała-NR-XLIII.19.14-przejęcia-na-własność-Gminy-Puck-działki-nr-128.6-położonej-w-obrębie-geodezyjnym-Domatówko.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.17.14 – Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Uchwała-NR-XLIII.17.14-Opieka-nad-bezdomnymi-zwierzętami.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.16.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w ŁEBCZU Uchwała-NR-XLIII.16.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-ŁEBCZU.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.15.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w SMOLNIE Uchwała-NR-XLIII.15.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-SMOLNIE.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.14.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w BŁĄDZIKOWIE Uchwała-NR-XLIII.14.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-BŁĄDZIKOWIE.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.11.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w STARZYNIE Uchwała-NR-XLIII.11.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-STARZYNIE.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.10.14 – nadanie nazw ulic MAŁA PIAŚNICA Uchwała-NR-XLIII.10.14-nadanie-nazw-ulic-MAŁA-PIAŚNICA.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.9.14 – zmiana uchwały Nr XL.118.13 Uchwała-NR-XLIII.9.14-zmiana-uchwały-Nr-XL.118.13.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.8.14 – zasady zwrotu wydatków poniesionych na swiadczenia będace w zakresie zadań własnych w odniesieniu do dożywiania Uchwała-NR-XLIII.8.14-zasady-zwrotu-wydatków-poniesionych-na-swiadczenia-będace-w-zakresie-zadań-własnych-w-odniesieniu-do-dożywiania.pdf 07/04/2014 11:58
Uchwała NR XLIII.7.14 – wyrażenie zgody na przejęcie przez Gmine Puck darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Uchwała-NR-XLIII.7.14-wyrażenie-zgody-na-przejęcie-przez-Gmine-Puck-darowizny-nieruchomości-stanowiącej-własność-Skarbu-Państwa.pdf 07/04/2014 11:58
Uchwała NR XLIII.6.14 – nabycie przez Gminę Puck własności nieruchomości przeznaczonej pod drogę w miejscowości Celbowo Uchwała-NR-XLIII.6.14-nabycie-przez-Gminę-Puck-własności-nieruchomości-przeznaczonej-pod-drogę-w-miejscowości-Celbowo.pdf 07/04/2014 11:58
Uchwała NR XLIII.5.14 – wyrażenie zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności Uchwała-NR-XLIII.5.14-wyrażenie-zgody-na-ustanowienie-nieodpłatnej-służebności.pdf 07/04/2014 11:58
Uchwała NR XLIII.4.14 – podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Uchwała-NR-XLIII.4.14-podział-środków-na-dofinansowanie-doskonalenia-zawodowego-.pdf 07/04/2014 11:58
Uchwała NR XLIII.1.14 – POMOC FINANSOWA DLA POWIATU Uchwała-NR-XLIII.1.14-POMOC-FINANSOWA-DLA-POWIATU-.pdf 07/04/2014 11:58

Uchwała NR XLIII.13.14 – Wykluczenie cyfrowe

Title File Name Caption Date
2. załącznik Regulamin uczestnictwa w projekcie 2.-załącznik-Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie.pdf 07/04/2014 12:11
1. uchwała regulamin Wykluczenie cyfrowe 1.-uchwała-regulamin-Wykluczenie-cyfrowe.pdf 07/04/2014 12:11

Uchwała NR XLIII.18.14 – Program wyrównywania szans

Title File Name Caption Date
załącznik – Program 2.-załącznik-Program.pdf 07/04/2014 12:12
UCHWAŁA 1UCHWA1.pdf 07/04/2014 12:12

Uchwała NR XLIII.2.14 – WPF

Title File Name Caption Date
Załącznik 3,4,5,6,7 4.-Załącznik-34567.pdf 07/04/2014 12:08
ZMIANY ZAŁ. NR 2 3.-ZMIANY-ZAŁ.-NR-2.pdf 07/04/2014 12:08
ZMIANY ZAŁ. NR 1 2.-ZMIANY-ZAŁ.-NR-1.pdf 07/04/2014 12:08
UCHWAŁA Nr XLIII.3.14 zmiany w budżecie 1.-UCHWAŁA-Nr-XLIII.3.14-zmiany-w-budżecie.pdf 07/04/2014 12:08

Uchwała NR XLIII.3.14 – Zmiany w budżecie

Title File Name Caption Date
Załącznik 3,4,5,6,7 4.-Załącznik-345671.pdf 07/04/2014 12:10
ZMIANY ZAŁ. NR 2 3.-ZMIANY-ZAŁ.-NR-21.pdf 07/04/2014 12:10
ZMIANY ZAŁ. NR 1 2.-ZMIANY-ZAŁ.-NR-11.pdf 07/04/2014 12:10
UCHWAŁA Nr XLIII.3.14 zmiany w budżecie 1.-UCHWAŁA-Nr-XLIII.3.14-zmiany-w-budżecie1.pdf 07/04/2014 12:10

Uchwała NR XLIII.24.14 – Uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

Title File Name Caption Date
Załącznik do uchwały NR 24 2.-Załącznik-do-uchwały-NR-24.pdf 07/04/2014 12:13
UCHWAŁA 1UCHWA11.pdf 07/04/2014 12:13

[hdvideo id=228]

Przewodniczący Rady Gminy Puck

 

Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesja Rady Gminy Puck, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 roku /czwartek/ o godz. 1200  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  Puck, przy ul. 10 Lutego 29.

Proponowany porządek obrad:

 1. I. Otwarcie sesji.
 2. II. Przyjęcie porządku obrad.
 3. III. Przyjęcie protokołu z  XLII  sesji Rady Gminy Puck.
 4. IV. Sprawozdanie z działalności Wójta  w okresie między sesjami.
 5. V. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. VI. Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy z uwzględnieniem Gminy Puck.
 7. VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2014-2017;

2) zmian w budżecie gminy na rok 2014;

3) podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2014;

4) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności;

5) nabycia przez Gminę Puck własności nieruchomości przeznaczonej pod drogę w miejscowości Celbowo;

6) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Puck darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;

7) zamiany uchwały Nr XLII/154/13 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na  świadczenia będące w zakresie zadań własnych w odniesieniu do dożywiania w latach 2014 – 2020;

8) zmiany uchwały Nr XL/118/13 Rady Gminy Puck z dnia 7 listopada 2013 r.;

9) nadania nazw ulicom w miejscowości Mała Piaśnica;

10) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Starzyno;

11) zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „E-szansa dla  mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym etap II” nr POIG.08.03.00-22-095/12-00;

12) zmian w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn.: „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”
nr POIG.08.03.00-22-027/13-00

13) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzikowo;

14) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Smolno;

15) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz;

16) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2014 r.;

17) przystąpienia do realizacji projektu „Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie i Darzlubiu”;

18) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 128/6 położonej  w obrębie geodezyjnym Domatówko;

19) wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego we wsi Celbowo, obręb geodezyjny Brudzewo, gmina Puck;

20) uchylenia Uchwały Nr XLII/151/13 Rady Gminy Puck z dnia  30 grudnia 2013 r.;

21) uchylenia uchwały Nr XXX/9/13 Rady Gminy Puck z dnia 7 marca 2013 r. 

 1. VIII. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady.
 2. IX. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady na rok 2014.
 3. X. Sprawy różne.
 4. XI. Zamknięcie obrad sesji.                                                                    

 Przewodniczący Rady Gminy

        Kazimierz Czernicki

Wybierz interesujący układ