XLIII Sesja Rady Gminy Puck 27.02.2014

DOKUMENTY Z SESJI XLIII 27 luty 2013

Title File Name Caption Date
Informacja Wójta za okres od 02 01 2014r do dnia 26 02 2014r 1-Informacja-Wójta-za-okres-od-02-01-2014r-do-dnia-26-02-2014r-.pdf 07/04/2014 13:20
Uchwała NR XLIII.23.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w STRZELNIE Uchwała-NR-XLIII.23.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-STRZELNIE.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.22.14 – dodatki mieszkaniowe Uchwała-NR-XLIII.22.14-dodatki-mieszkaniowe.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.21.14 – uchylenie Uchwały Nr XLII.151.13 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała-NR-XLIII.21.14-uchylenie-Uchwały-Nr-XLII.151.13-Rady-Gminy-Puck-z-dnia-30-grudnia-2013r.-.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.20.14 – wyrażenie zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego we wsi Celbowo Uchwała-NR-XLIII.20.14-wyrażenie-zgody-na-sprzedaż-w-formie-bezprzetargowej-mienia-gminnego-położonego-we-wsi-Celbowo-.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.19.14 – przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 128.6 położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko Uchwała-NR-XLIII.19.14-przejęcia-na-własność-Gminy-Puck-działki-nr-128.6-położonej-w-obrębie-geodezyjnym-Domatówko.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.17.14 – Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Uchwała-NR-XLIII.17.14-Opieka-nad-bezdomnymi-zwierzętami.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.16.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w ŁEBCZU Uchwała-NR-XLIII.16.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-ŁEBCZU.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.15.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w SMOLNIE Uchwała-NR-XLIII.15.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-SMOLNIE.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.14.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w BŁĄDZIKOWIE Uchwała-NR-XLIII.14.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-BŁĄDZIKOWIE.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.11.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w STARZYNIE Uchwała-NR-XLIII.11.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-STARZYNIE.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.10.14 – nadanie nazw ulic MAŁA PIAŚNICA Uchwała-NR-XLIII.10.14-nadanie-nazw-ulic-MAŁA-PIAŚNICA.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.9.14 – zmiana uchwały Nr XL.118.13 Uchwała-NR-XLIII.9.14-zmiana-uchwały-Nr-XL.118.13.pdf 07/04/2014 11:59
Uchwała NR XLIII.8.14 – zasady zwrotu wydatków poniesionych na swiadczenia będace w zakresie zadań własnych w odniesieniu do dożywiania Uchwała-NR-XLIII.8.14-zasady-zwrotu-wydatków-poniesionych-na-swiadczenia-będace-w-zakresie-zadań-własnych-w-odniesieniu-do-dożywiania.pdf 07/04/2014 11:58
Uchwała NR XLIII.7.14 – wyrażenie zgody na przejęcie przez Gmine Puck darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Uchwała-NR-XLIII.7.14-wyrażenie-zgody-na-przejęcie-przez-Gmine-Puck-darowizny-nieruchomości-stanowiącej-własność-Skarbu-Państwa.pdf 07/04/2014 11:58
Uchwała NR XLIII.6.14 – nabycie przez Gminę Puck własności nieruchomości przeznaczonej pod drogę w miejscowości Celbowo Uchwała-NR-XLIII.6.14-nabycie-przez-Gminę-Puck-własności-nieruchomości-przeznaczonej-pod-drogę-w-miejscowości-Celbowo.pdf 07/04/2014 11:58
Uchwała NR XLIII.5.14 – wyrażenie zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności Uchwała-NR-XLIII.5.14-wyrażenie-zgody-na-ustanowienie-nieodpłatnej-służebności.pdf 07/04/2014 11:58
Uchwała NR XLIII.4.14 – podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Uchwała-NR-XLIII.4.14-podział-środków-na-dofinansowanie-doskonalenia-zawodowego-.pdf 07/04/2014 11:58
Uchwała NR XLIII.1.14 – POMOC FINANSOWA DLA POWIATU Uchwała-NR-XLIII.1.14-POMOC-FINANSOWA-DLA-POWIATU-.pdf 07/04/2014 11:58

Uchwała NR XLIII.13.14 – Wykluczenie cyfrowe

Title File Name Caption Date
2. załącznik Regulamin uczestnictwa w projekcie 2.-załącznik-Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie.pdf 07/04/2014 12:11
1. uchwała regulamin Wykluczenie cyfrowe 1.-uchwała-regulamin-Wykluczenie-cyfrowe.pdf 07/04/2014 12:11

Uchwała NR XLIII.18.14 – Program wyrównywania szans

Title File Name Caption Date
załącznik – Program 2.-załącznik-Program.pdf 07/04/2014 12:12
UCHWAŁA 1UCHWA1.pdf 07/04/2014 12:12

Uchwała NR XLIII.2.14 – WPF

Title File Name Caption Date
Załącznik 3,4,5,6,7 4.-Załącznik-34567.pdf 07/04/2014 12:08
ZMIANY ZAŁ. NR 2 3.-ZMIANY-ZAŁ.-NR-2.pdf 07/04/2014 12:08
ZMIANY ZAŁ. NR 1 2.-ZMIANY-ZAŁ.-NR-1.pdf 07/04/2014 12:08
UCHWAŁA Nr XLIII.3.14 zmiany w budżecie 1.-UCHWAŁA-Nr-XLIII.3.14-zmiany-w-budżecie.pdf 07/04/2014 12:08

Uchwała NR XLIII.3.14 – Zmiany w budżecie

Title File Name Caption Date
Załącznik 3,4,5,6,7 4.-Załącznik-345671.pdf 07/04/2014 12:10
ZMIANY ZAŁ. NR 2 3.-ZMIANY-ZAŁ.-NR-21.pdf 07/04/2014 12:10
ZMIANY ZAŁ. NR 1 2.-ZMIANY-ZAŁ.-NR-11.pdf 07/04/2014 12:10
UCHWAŁA Nr XLIII.3.14 zmiany w budżecie 1.-UCHWAŁA-Nr-XLIII.3.14-zmiany-w-budżecie1.pdf 07/04/2014 12:10

Uchwała NR XLIII.24.14 – Uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

Title File Name Caption Date
Załącznik do uchwały NR 24 2.-Załącznik-do-uchwały-NR-24.pdf 07/04/2014 12:13
UCHWAŁA 1UCHWA11.pdf 07/04/2014 12:13

[hdvideo id=228]

Przewodniczący Rady Gminy Puck

 

Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesja Rady Gminy Puck, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 roku /czwartek/ o godz. 1200  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  Puck, przy ul. 10 Lutego 29.

Proponowany porządek obrad:

 1. I. Otwarcie sesji.
 2. II. Przyjęcie porządku obrad.
 3. III. Przyjęcie protokołu z  XLII  sesji Rady Gminy Puck.
 4. IV. Sprawozdanie z działalności Wójta  w okresie między sesjami.
 5. V. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. VI. Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy z uwzględnieniem Gminy Puck.
 7. VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2014-2017;

2) zmian w budżecie gminy na rok 2014;

3) podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2014;

4) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności;

5) nabycia przez Gminę Puck własności nieruchomości przeznaczonej pod drogę w miejscowości Celbowo;

6) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Puck darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;

7) zamiany uchwały Nr XLII/154/13 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na  świadczenia będące w zakresie zadań własnych w odniesieniu do dożywiania w latach 2014 – 2020;

8) zmiany uchwały Nr XL/118/13 Rady Gminy Puck z dnia 7 listopada 2013 r.;

9) nadania nazw ulicom w miejscowości Mała Piaśnica;

10) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Starzyno;

11) zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „E-szansa dla  mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym etap II” nr POIG.08.03.00-22-095/12-00;

12) zmian w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn.: „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”
nr POIG.08.03.00-22-027/13-00

13) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzikowo;

14) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Smolno;

15) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz;

16) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2014 r.;

17) przystąpienia do realizacji projektu „Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie i Darzlubiu”;

18) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 128/6 położonej  w obrębie geodezyjnym Domatówko;

19) wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego we wsi Celbowo, obręb geodezyjny Brudzewo, gmina Puck;

20) uchylenia Uchwały Nr XLII/151/13 Rady Gminy Puck z dnia  30 grudnia 2013 r.;

21) uchylenia uchwały Nr XXX/9/13 Rady Gminy Puck z dnia 7 marca 2013 r. 

 1. VIII. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady.
 2. IX. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady na rok 2014.
 3. X. Sprawy różne.
 4. XI. Zamknięcie obrad sesji.                                                                    

 Przewodniczący Rady Gminy

        Kazimierz Czernicki

Categories: Rada Gminy