Search
Close this search box.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta

W piątek 14 lutego o godz. 11 w Dworze Artusa w Gdańsku Wójt Gminy podpisał Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. Dokument ten  określa zasady współpracy między 36 samorządami, które są stronami Porozumienia i jest niezbędny do uzyskania dodatkowego dofinansowania inwestycji w latach 2014-2020. Kwota, którą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych otrzyma nasz Obszar Metropolitalny, wynosi według obecnych założeń 1,06 miliarda zł.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6012089297134148529]

           fot. Jerzy Pinkas

logo_strategia_2020_2Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które będą trwały od 24 lutego do 17 marca 2014 r.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdującymi się poniżej oraz wyłożonymi do wglądu w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, pok. 410, w godzinach 7.45-15.45.

Uwagi oraz wnioski do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, można zgłaszać pisemnie lub poprzez formularz zgłaszania uwag znajdujący się poniżej. Uwagi i wnioski prosimy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres:strategia2020@pomorskie.eu w terminie do 17 marca 2014 r.

W powyższym terminie, uwagi i wnioski do obu dokumentów można składać również ustnie do protokołu w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, pok. 403 w godzinach 7.45-15.45.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po 17 marca 2014 r. nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji dotyczącej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, która odbędzie się w dniu 7 marca br. o godz. 12.00 w Sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji należy przesłać do dnia 5 marca br. na adres e-mail:a.kaldunski@pomorskie.eu

Do pobrania:

1.     Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2.     Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

3.     Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

4.     Załącznik nr 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5.      Formularz konsultacyjny

6.      Program konferencji

  

Żródło : www.strategia2020.pomorskie.eu

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: