[VIDEO] XLVI Sesja Rady Gminy Puck 12.06.2014r.

Materiał Filmowy mogą Państwo obejrzeć

–>>TUTAJ<<–

Dokumenty z XLVI Sesji Rady Gminy Puck 12.06.2014r.

Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od 09.04.2014 do 11.06.2014 – pobierz

Title File Name Caption Date
UC34FB~1 UC34FB1.pdf 29/06/2014 14:21
UC062C~1 UC062C1.pdf 29/06/2014 14:21
UCCAD2~1 UCCAD21.pdf 29/06/2014 14:22
UCHWAA~3_1 UCHWAA3_1.pdf 29/06/2014 14:22
UCHWAA~4_1 UCHWAA4_1.pdf 29/06/2014 14:22
UCHWAŁA NR XLVI.49.14 – rozpatrzenia i zatwierdzenuia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok UCHWAŁA-NR-XLVI.49.14-rozpatrzenia-i-zatwierdzenuia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budżetu-za-2013-rok-.pdf 29/06/2014 14:22
UCHWAŁA NR XLVI.50.14 – udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Puck UCHWAŁA-NR-XLVI.50.14-udzielebnie-absolutorium-Wójtowi-Gminy-Puck.pdf 29/06/2014 14:22
UCHWAŁA NR XLVI.53.14 – udzielenie pomocy finansowej dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie UCHWAŁA-NR-XLVI.53.14-udzielenie-pomocy-finansowej-dla-Placówki-Straży-Granicznej-we-Władysławowie.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.54.14 – udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku UCHWAŁA-NR-XLVI.54.14-udzielenie-pomocy-finansowej-dla-Komendy-Powiatowej-Państwowej-Straży-Pożarnej-w-Pucku.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.55.14 – udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku UCHWAŁA-NR-XLVI.55.14-udzielenie-pomocy-finansowej-dla-Komendy-Powiatowej-Policji-w-Pucku.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.58.14 – nabycie na własność Gminy Puck działki nr 286.2 położonej w obrębie geodezyjnym Darzlubie UCHWAŁA-NR-XLVI.58.14-nabycie-na-własność-Gminy-Puck-działki-nr-286.2-położonej-w-obrębie-geodezyjnym-Darzlubie.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.59.14 – nieodpłatne nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Puck nieruchomosci położonej w obrebie geodezyjnym Połczyno UCHWAŁA-NR-XLVI.59.14-nieodpłatne-nabycie-w-drodze-darowizny-na-własność-Gminy-Puck-nieruchomosci-położonej-w-obrebie-geodezyjnym-Połczyno.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.60.14 – przejecie na własność Gminy Puck działki nr 99 położonej w obrębie geodezyjnym Gnieżdżewo UCHWAŁA-NR-XLVI.60.14-przejecie-na-własność-Gminy-Puck-działki-nr-99-położonej-w-obrębie-geodezyjnym-Gnieżdżewo.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.61.14 – przejęcie na własność Gminy Puck działki nr 169.13 położonej w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo UCHWAŁA-NR-XLVI.61.14-przejęcie-na-własność-Gminy-Puck-działki-nr-169.13-położonej-w-obrębie-geodezyjnym-Żelistrzewo.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.62.14 – przejęcie na własność Gminy Puck działki nr 204.14 połozonej w obrebie geodezyjnym Domatowo UCHWAŁA-NR-XLVI.62.14-przejęcie-na-własność-Gminy-Puck-działki-nr-204.14-połozonej-w-obrebie-geodezyjnym-Domatowo.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.63.14 – przejęcie na własność Gminy Puck działki nr 221.19 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno UCHWAŁA-NR-XLVI.63.14-przejęcie-na-własność-Gminy-Puck-działki-nr-221.19-położonej-w-obrębie-geodezyjnym-Strzelno.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.64.14 – zmiana uchwały Nr XL.108.13 w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Mieroszyno UCHWAŁA-NR-XLVI.64.14-zmiana-uchwały-Nr-XL.108.13-w-sprawie-uzupełnienia-nadania-nazw-ulicom-w-miejscowości-Mieroszyno.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.65.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w miejscowości DARZLUBIE UCHWAŁA-NR-XLVI.65.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-miejscowości-DARZLUBIE.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.66.14 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w miejscowości GNIEŻDŻEWO UCHWAŁA-NR-XLVI.66.14-uzupełnienie-nadania-nazw-ulicom-w-miejscowości-GNIEŻDŻEWO.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.67.14 – ustalenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2014 UCHWAŁA-NR-XLVI.67.14-ustalenie-średniej-powierzchni-gospodarstwa-rolnego-w-gminie-Puck-na-rok-2014.pdf 29/06/2014 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.69.14 – uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część północna), gmina Puck UCHWAŁA-NR-XLVI.69.14-uchwalenie-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-fragmentu-wsi-Osłonino-część-północna-gmina-Puck.pdf 29/06/2014 14:19
UCHWAŁA NR XLVI.71.14 – zaliczenie drogi nr 148.4 i 148.9 w Celbowie obręb Brudzewo do kategorii drogi gminnej UCHWAŁA-NR-XLVI.71.14-zaliczenie-drogi-nr-148.4-i-148.9-w-Celbowie-obręb-Brudzewo-do-kategorii-drogi-gminnej-.pdf 29/06/2014 14:19
UCHWAŁA NR XLVI.73.14 – zmiana uchwały nr XLV.45.14 – metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami UCHWAŁA-NR-XLVI.73.14-zmiana-uchwały-Nr-XLV.45.14-metoda-ustalenia-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami.pdf 29/06/2014 14:19
UCHWAŁA NR XLVI.74.14 – zmiana załącznika nr 1 do uchwały nr XL.62.10 z dnia 2 lipca 2010 UCHWAŁA-NR-XLVI.74.14-zmiana-załącznika-nr-1-do-uchwały-nr-XL.62.10-dnia-2-lipca-2010.pdf 29/06/2014 14:20

UCHWAŁA NR XLVI.57.14 – Zmiany w budżecie gminy na rok 2014

Title File Name Caption Date
UCHWAŁA RG ZMIANY 12.06.2014 UCHWAŁA-RG-ZMIANY-12.06.2014.pdf 29/06/2014 19:34
ZAŁ. NR 1 DOCHODY ZAŁ.-NR-1-DOCHODY.pdf 29/06/2014 19:34
ZAŁ. NR 2 WYDATKI ZAŁ.-NR-2-WYDATKI.pdf 29/06/2014 19:34
TREŚĆ UCHWAŁY TREŚĆ-UCHWAŁY.pdf 29/06/2014 19:34

UCHWAŁA NR XLVI.56.14 – zmiany WPF na lata 2014 – 2017

Title File Name Caption Date
4. ZAŁ. NR 2 WPF POPRAWIONY 4.-ZAŁ.-NR-2-WPF-POPRAWIONY.pdf 29/06/2014 19:50
3. WPF ZAŁĄCZNIK NR 1 3.-WPF-ZAŁĄCZNIK-NR-1.pdf 29/06/2014 19:50
2. WPF OBJAŚNIENIA 2.-WPF-OBJAŚNIENIA.pdf 29/06/2014 19:50
1. WPF TREŚĆ UCHWAŁY 1.-WPF-TREŚĆ-UCHWAŁY.pdf 29/06/2014 19:50

Przewodniczący Rady Gminy Puck

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVI Sesja Rady Gminy Puck odbędzie się w dniu 12.06.2014 roku /czwartek/ o godz. 10:00 w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  Puck, przy ul. 10 Lutego 29.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Puck.

IV. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

V. Interpelacje i wnioski radnych.

VI. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo – finansowego gminy za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy:

– podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok;

– podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck.

VII. Analiza działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki oraz zamierzenia dot. sezonu letniego.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2014-2017;

2) zmian w budżecie gminy na rok 2014;

3) nabycia na własność Gminy Puck działki Nr 286/2położonej w obrębie geodezyjnym Darzlubie;

4) nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Połczyno;

5) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 99 położonej w obrębie geodezyjnym Gnieżdżewo;

6) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 169/13 położonej w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo;

7) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 204/14 położonej w obrębie geodezyjnym Domatowo;

8) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 221/19 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno;

9) zmiany uchwały Nr XL/108/13 Rady Gminy Puck z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Mieroszyno;

10) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Darzlubie;

11) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Gnieżdżewo;

12) ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2014;

13) zmieniająca uchwałę Rady gminy Puck nr XV/153/03 z dnia 30.12.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 143 w Żelistrzewie, gmina Puck;

14) uchwalenia zmiany miejsc owego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część północna), gmina Puck;

15) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne w gminie Puck;

16) zaliczenia drogi dz. nr 148/4 i 148/9 w Celbowie obręb Brudzewo do kategorii drogi gminnej.

IX. Sprawy różne.

X. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Czernicki

Categories: PRIORYTET,Rada Gminy