Zagospodarowanie terenu w miejscowości Domatówko…

Urząd Gminy Puck w dniu 19.06.2013r. dokonał odbioru zadania „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Domatówko”.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wykonawcą była firma: NOVUM  z siedzibą 12-130 Pasym Grom 36. Kwota zrealizowanych robót to 27.130 zł.

 

 

Categories: Domatówko,Inwestycje,PRIORYTET,Sołectwa