Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w Darzlubiu

Zakończono kolejną inwestycję w Gminie Puck, polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej w Darzlubiu. Dzięki 10-kilometrowemu odcinkowi do sieci podłączyć może się około 150 rodzin.

Prace prowadzone były w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck — budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino”. Łącznie wybudowano około 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej — tłocznej i grawitacyjnej, jedną tłocznię, jedną przepompownię. Sieć połączona będzie z oczyszczalnią ścieków w Swarzewie.

Całkowity koszt inwestycji to prawie 15 milionów złotych. Jak podkreśla wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, przedsięwzięcie łączyło się także z odnową nawierzchni asfaltowych w miejscowości: ulicy Puckiej, św. Rozalii, Pieniężna i Leśna.

-Myślę, że to zadanie pozwoli uporządkować kolejny etap gospodarki w miejscowości – podkreśla wójt Tadeusz Puszkarczuk. – Do tej pory w Darzlubiu funkcjonowała oczyszczalnia hydrobotaniczna, która nie spełniała bardzo ostrych wymogów z Aglomeracji Puck, dlatego podjęliśmy decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia.

Trwa podłączania poszczególnych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej. Łącznie skanalizowane zostanie około 150 budynków. Na chwilę obecną do inwestycji przystąpiło już około 70% z nich.

Tadeusz Puszkarczuk odniósł się także do zastrzeżeń, które budził stan nawierzchni wyremontowanych dróg.

Przy odbiorze inwestycji stwierdzono wady, przede wszystkim dotyczące  nawierzchni drogowej głównej drogi powiatowej. Uwagi zostały ujęte i zapisane w protokole. Wszystkie wady zostaną usunięte i naprawione. 

Wójt przypomina jednocześnie, że przy okazji tej inwestycji wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy z Darzlubia do Połczyna, o łącznej długości blisko 1400 metrów.

Wybierz interesujący układ