Zarządzenie Wójta Gminy Puck nr 150/13 z 2.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Puck na 2014 rok z organizacjami pozaorządowymi

Zarządzenie Wójta Gminy Puck w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Puck na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 150/13 WÓJTA GMINY PUCK z dnia 2 października 2013 r.