Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy?

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w ramach realizacji w roku 2011 projektu systemowego ?Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy? zakończył proces rekrutacji i utworzył grupę docelową 37 Beneficjentów Ostatecznych

31 marca br zakończono pierwszy etap realizacji projektu, czyli ukończono rekrutację i ustalono grupę docelową 37 Beneficjentów Ostatecznych projektu.

W postępowaniu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna indywidualnie z każdym uczestnikiem przeprowadziła rozmowę mającą na celu określenie motywacji do udziału w projekcie oraz indywidualne ustalenie wybranych narzędzi aktywnej integracji, w tym rodzaju kursu, który uczestnik chce ukończyć.

26 kwietnia wszyscy uczestnicy rozpoczęli realizację warsztatów aktywizacji zawodowej i psychospołecznej. Warsztaty i konsultacje indywidualne realizuje Akademia Rozwoju Osobowego ?PERFECTA? z Łodzi, wyłoniona w procedurze przetargowej.

Część Beneficjentów skorzystała już z poradnictwa prawnego w Punkcie Informacyjno Doradczym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłosił też przetarg na wyłonienie wykonawców kursów zawodowych, które planują ukończyć uczestnicy projektu. Beneficjenci wybrali następujące rodzaje kursów:

– kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej ? 3 osoby

– opiekun osób starszych i niepełnosprawnych ? 1 osoba

– prawo jazdy kategorii  C ? 1 osoba

– prawo jazdy kategorii  D ? 1 osoba

– kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowym metodą MAG 135 ? 2 osoby

– operator wózków jezdniowych ? 3 osoby

– operator koparko ? ładowarki ?  8  osób

– sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej ? 9 osób

–  bukieciarstwo/ florystyka z obsługą kasy fiskalnej ? 7 osób

– pracownik ochrony fizycznej i mienia ? kurs I stopnia ? 1 osoba

– montażysta rusztowań budowlanych? 1 osoba.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: